sad.jpg

3 lata więzienia dla wiceburmistrza Pyskowic ?

Wiceburmistrz Pyskowic Wiesław L. jest oskarżony o złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego za 2010r. Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Gliwicach na początku bieżącego roku.

sad.jpg

Samorządowiec tłumaczył się niepamięcią i niewiedzą – UM w Pyskowicach milczy w tej sprawie.

Osoby pełniące funkcje publiczne, które są zobligowane do złożenia oświadczenia majątkowego i podają nieprawdziwe informacje, podlegają karze więzienia do 3 lat.

30.07.2015
W Sądzie Rejonowym w Gliwicach odbyła się rozprawa Wiceburmistrza Miasta Pyskowice, w której uczestniczyli: sam oskarżony Wiesław L. wraz z Obrońcą oraz Prokurator i ława sędziowska.
Przesłuchano oskarżonego, byłego prezesa firmy EKOFOL II, przedstawiciela II Urzędu Skarbowego odpowiedzialnego za kontrolę osób publicznych oraz rodzinę oskarżonego tj. żonę oraz dwóch synów.

Oskarżenie dotyczyło m.in.:

– niewykazania w zeznaniu uzyskanego przychodu z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 20.000 zł,
– niewykazania w zeznaniu uzyskanego przychodu z tytułu przyjęcia od firmy EKOFOL II kwoty 300.000 zł,
– niewykazania w zeznaniu posiadania na koncie w okresie rozliczeniowym za 2010 rok kwoty 153.000 zł.

Dwa ostatnie zarzuty jako najcięższe zostały szczegółowo przedstawione przez Prokuratora.

( po szczegóły sprawy odsyłamy na łamy Dziennika Zachodniego oraz info-poster )

30.10.2015
Sąd Rejonowy w Gliwicach uznał winę Wiceburmistrza Pyskowic – wyrok nie jest prawomocny.

15.03.2016
Sąd Okręgowy w Gliwicach podtrzymuje wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach z dn. 30.10.2015
Wiceburmistrz Pyskowic skazany

Podobne wpisy

Dodaj komentarz